Slik har Korona-pausen vært for damelaget

Strømsgodset Toppfotball damer har prøvd å utvikle spillere på tross av Korona-nedstengningen av fotballen.

Annonse:

Det nyetablerte damelaget i Strømsgodset Toppfotball ble nødt til å stoppe sin normale aktivitet kun to måneder etter å ha blitt etablert. Det sier seg selv at det var svært ubeleilig for et nyetablert lag.

Men har denne perioden likevel vært verdifull for laget? En merkelig påstand, men det som har skjedd de to siste månedene kan ha vært med på å gi dette nyetablerte laget noen verdifulle egenskaper som kan vise seg å være svært viktig på litt lengre sikt.

Etter nedstengningen av fotballen har spillerne måtte ta mer ansvar for egen utvikling. Å ta ansvar for sin egen utvikling som fotballspiller, gjennom på egenhånd å gjennomføre et tilsendt program for fysisk trening fire ganger i uken, har vært en ny opplevelse for sosiale fotballspillere som er vant til å ha trenere som styrer rundt seg. Å få fotballspillere til å tenke som individuelle utøvere kan gi dem holdninger som kan være meget verdifulle på sikt. Nå måtte altså spillerne gjennomføre harde løpsøkter med ulikt innhold, som langkjøring, fartslek eller kortere intensive intervalløkter. Baner og sletter rundt omkring i spillernes bydeler ble lagets nye hjemmebaner istedenfor tradisjonelle Gulskogen. Trenerne fikk tilbakemeldinger fra 20 spillere, fire ganger i uken, om gjennomførte økter og det ofte med billedbevis, det var rett og slett imponerende hvor pliktoppfyllende rapporteringen ble gjennomført.

Etter hvert ble banene åpnet for trening i mindre grupper, og det medførte at vi kunne, gjennom en godt forberedt og streng organisering, ha økter med et begrenset utvalg av balløvelser. Felles for disse var at fokus ble veldig på å perfeksjonere basisferdighetene, noe som vil være til hjelp for spillerne i deres videre utvikling. Spillerne har vel aldri hatt flere touch på ball enn de har på øktene i denne perioden.

Kravet om kun å trene i små grupper, førte til muligheter for å differensiere mer enn det som ellers blir gjort. Spillere (inkludert keepere) har nok fått større oppfølging på deres spesialområder enn noen gang tidligere. Dessuten har nok relasjonen til trenerne blitt styrket gjennom gruppetreninger i perioden.

I denne påtvungne pausen i fotballen, har vi kanskje utviklet spillere teknisk, fysisk, og ikke minst holdningsmessig. Dette hadde kanskje ikke fått like mye fokus i en vanlig treningsperiode. Egenskaper som vil være svært viktig for spillere, som har som mål å utvikle seg videre mot et høyere nivå.

Nå er savnet etter å få spille spillet fullt ut stort. Å få lov til å sette disse nevnte ferdighetene sammen med alle de andre sentrale ferdighetene, til en helhet som gjør dette enkle, men likevel komplekse spillet så fascinerende.

Målet om å få trene helt og fullt sitter nok i bak i hodene på spillere og trenere i alle økter og i alle andre sammenhenger. Det å få takle, heade, markere og fighte om ballen og alt det andre fotballspillet inneholder, er noe som savnes på alle treningsøkter. En dag, en vakker dag, vil spillerne kunne møtes i garderoben, og uten hansker stolt ta på den blå kampdrakta igjen, for å kunne varme opp sammen uten en tanke om avstand seg imellom, og trenere vil igjen rope ut: «marker tett», «hardere press»!

For en dag det vil bli!  Forhåpentligvis da med spillere som er både enda mer bevisste på grunnleggende detaljer, fysisk og holdningsmessig sterkere, og ikke minst med et voldsomt trøkk og en voldsom trang etter å vise hva de har fått ut av denne perioden.

Erik Kalmo
Trener
Strømsgodset Toppfotball Damer

Annonse fra Eliteserien: