Det store bærekraftløftet

Strømsgodset har som mål å gjøre Drammen til en litt bedre by å bo i. Prosjektet «Sammen for Drammen» tar utgangspunkt i FN sine bærekraftmål. Les mer her.

Annonse:

Siden august i fjor har klubben jobbet med dette prosjektet, parallelt med vår nye strategiplan for den neste fireårsperioden. Strømsgodsets satsing på bærekraft er prioritert opp på et strategisk nivå som en av de fire viktigste områdene for klubben frem til 2025. Det er viktig for oss å ta ansvar, vise et engasjement og bruke vår posisjon til å utgjøre en forskjell for det samfunnet vi er en del av.

Det store bærekraftløftet har fått navnet «Sammen for Drammen» og er forankret i hele klubben. Spillere, trenere og ansatte har vært delaktig i å peke ut klubbens mål for fremtiden. 

Litt bedre. Hver dag. Sammen for Drammen.

5d69072c-379c-4469-b28b-e25770be2c20

Signe Rismyhr Engelund er prosjektleder og primus motor for denne satsingen. Hun er stolt og spent når vi nå endelig er klare for lansering.

- Strømsgodset er mer enn spillerne du ser på banen, vi er en institusjon, en kultur og en samfunnsaktør. Denne posisjonen ønsker vi nå å bruke til å ta et større ansvar, og gjøre noe positivt for Drammen. Vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre noe, og inspirere flere til å gjøre mer. Dette forplikter, og vi vil bruke enhver anledning til å tenke og handle bærekraftig. For Strømsgodset, for Drammen og for fremtiden, sier hun.

Vi har valgt oss fem av de de 17 bærekraftmålene som FN har definert. Dette er fem mål vi jobber med hver dag og som vi skal ha fokus på i årene fremover. Under hvert mål har vi satt opp konkrete løfter som forplikter oss til å etterleve målene vi har satt oss. 

Den kommende perioden ruller vi ut flere nye konsepter under hvert av de ulike bærekraftmålene. Vi skal blant annet lansere et nytt samarbeid knyttet opp mot fattigdom, vi skal gjøre Marienlyst mer bærekraftig, inspirere næringslivet til å sykle mer, få flere folk ut i arbeid og jobbe for mer likestilling i arbeidslivet. Alle disse prosjektene vil støtte opp under de bærekraftmålene og løftene vi har satt oss. 


Nedenfor kan du lese mer om de fem bærekraftmålene.

Mål 3: God helse og livskvalitet

37c32ad6-b1f6-4caa-968a-b53efa5ea723

"Vi inspirer til aktivitet og en sunn livsstil for folk i Drammen".

I løpet av et år møter vi tusenvis av mennesker gjennom all vår aktivitet. Vi trener spillere i utviklingsavdelingen, vi motiverer Gatelaget til rusfrie timer, vi reiser rundt i skoler og barnehager med aktive blåtimer og vi besøker idrettsklubber, fotballskoler og cuper, for å inspirere flest mulig til å være aktive og ta gode valg i sin hverdag.

Vårt løfte: Vi forplikter oss til 10. 000 aktive møter hvert eneste år. Vi skal også jobbe målrettet hvert år mot å motivere og hjelpe våre spillere på Gatelaget til å komme ut i lønnet arbeid eller utdanning. På den måten bidrar vi til bedre helse og bedre livskvalitet for folk i Drammen.

Mål 10: Mindre ulikhet

c0a3bb58-3c52-4b32-a0ed-0688c0e29b8a

"Vi bidrar til et mer inkluderende Drammen"

Vi jobber for å gi like muligheter, uavhengig av kjønn, legning, etnisitet og sosial bakgrunn.

Vi vil bidra til å gi barn og unge i Drammen et godt tilbud, uavhengig av disse faktorene. Vi har derfor startet en elitesatsing på damefotball, vi har en kostnadsfri utviklingsavdeling og vi jobber med å bedre hverdagen for barn som vokser opp i fattigdom. Strømsgodset skal oppfattes som en raus, åpen og inkluderende klubb.

Vårt løfte: Vi har nulltoleranse for hets både på banen, på tribunen og ellers i klubben. Vi legger også til rette for flest mulig kostnadsfrie arrangementer rettet mot barn.

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

56d4ebca-6dad-4aa4-8e69-307106b46033

"Vi er Drammens puls som skaper innhold og opplevelser for innbyggerne".

Strømsgodset er Drammen og Drammen er Strømsgodset. Vi er byens stolthet og en del av identiteten til drammenserne. Vårt mål er å bidra med opplevelser og innhold til innbyggerne som beriker den enkeltes liv. Vi samler folk på tribunen, i byen og i næringslivet. Vi skal være den aktøren som drammenserne snakker om, og den nasjonale merkevaren regionen skal være stolt av.

Vårt løfte: Hvert år skal vi invitere drammenserne til minimum 20 store opplevelser som samler byen og folk. Vi skal også legge til rette for handel i det lokale næringslivet gjennom over 30 møteplasser for våre samarbeidspartnere. Slik styrker vi handelen lokalt.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

c3ea1282-f5e5-489c-84ed-5ea7357b2587

"Vi skal gå foran som et godt eksempel og ha et bevisst forhold til vårt eget forbruk. Vi skal bruke vår posisjon til å påvirke andre til å ta gode valg".

Skal vi gjøre en forskjell for samfunnet så må vi begynne med oss selv. Vi tar derfor grep internt og ser på alle små og store endinger vi kan gjøre for å gjøre Strømsgodset mer bærekraftig. Vi blir bedre på kildesortering, gjenbruk, strømsparing og generelt forbruk. Hver avdeling i klubben tar grep for å bli litt bedre hver dag. Vi stiller større krav til de ansatte, spillerne, partnerne våre og leverandørene vi velger.

Vårt løfte: Vi skal vi bruke vår posisjon og våre rollemodeller til å påvirke andre til å ta ansvar for sitt forbruk. Dette gjør vi gjennom våre kanaler, våre møteplasser og alle settinger i SIF-regi hvor vi kan påvirke.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

b445fda3-50df-45b7-b4dd-4da88a5822bb

"Vi er hjertet for bærekraftsarbeidet i regionen som bygger bro mellom privatpersoner, næringslivet og det offentlige".

Som fotballklubb har vi en unik mulighet til å nå ut til mange aktører. Vi snakker med næringslivet gjennom vårt brede sponsornettverk, vi snakker med det offentlige gjennom våre samarbeidsavtaler og vi snakker til privatpersoner gjennom alle våre kanaler. Denne unike posisjonen ønsker vi å bruke til å bygge broer og påvirke flest mulig til å ta gode, bærekraftige valg.

Vårt løfte: Vi skal bruke vår posisjon og alle anledninger vi har til å påvirke den enkelte person og den enkelte organisasjon til å ta et felles løft for en bærekraftig fremtid.

Les mer her om våre bærekraftprosjekter:

Vi har oppsummert vårt arbeid i Bærekraftshuset under:

ca192051-b3f3-459b-9701-b65b736d95a8

 

Annonse fra Eliteserien: