Sanksjonsreglement

Dette er retningslinjer for reaksjon ved uønsket opptreden som er relevant for eller foregår på Strømsgodset Toppfotballs arrangementer.

Annonse:

Hovedmålet med disse retningslinjene er å sørge for at flest mulig trives på Strømsgodset Toppfotballs arrangementer.

For å sikre at reglene som gjelder på Strømsgodsets Toppfotballs arrangement tas på alvor, er det satt opp en del sanksjonsmuligheter som kan brukes der dette synes nødvendig.

Bruk av sanksjoner skal bidra til å:

 • Sørge for at man trives på Strømsgodset Toppfotballs arrangementer
 • Sikre at spillere, supportere, øvrig publikum, vakter og andre kjenner seg trygge
 • Markere klubbens syn på uønsket opptreden.

 

Handlinger som medfører sanksjoner

Sanksjonsramme

 1. Å være overstadig beruset
 • En luftetur (gjerne med en kopp kaffe)
 • Bortvisning fra arena
 1. Truende oppførsel og /eller trusler mot andre
 • Bortvising fra arena
 • Inntil 5 kampers utestengelse
 1. Å utøve vold mot andre
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 30 kampers utestengelse eller utestengelse på ubestemt tid.
 1. Å kaste gjenstander mot publikum, indre bane, teknisk område eller ut på banen, så fremt det ikke er en avklart del av en tifo.
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 20 kampers utestengelse
 1. Grov sjikane, hatefulle ytringer eller offentlig støtte til ekstreme standpunkter med bakgrunn i etnisitet, religion eller legning som knyttes til Strømsgodset Toppfotball med bakgrunn i etnisitet religion eller legning.
 • Bortvisning arena
 • Inntil 35 kampers utestengelse og ikke adgang til stadion før man har gjennomført et holdningsendringsprogram
 1. Å nekte å rette seg etter anvisning fra vakter/politi
 • Bortvisning arena

 

 1. Ulovlig bruk av pyroteknikk
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 15 kampers utestengelse.
 1. Hærverk og bevisst ødeleggelse av materiell
 • Bortvisning fra arena
 • Gjøres økonomisk ansvarlig
 • Inntil 10 kampers utestengelse
 1. Storming av bane inkludert kryssing av stengsel til indre bane
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 20 kampers utestengelse

Bortvisning fra arena gjelder det aktuelle arrangement. Med kamper menes obligatoriske kamper for Strømsgodset Toppfotball, herunder seriekamper og cupkamper nasjonalt og internasjonalt samt alle typer for privat kamper.

SAKSBEHANDLING

Sanksjonsvedtak fattes av Sanksjoneringsutvalget i klubben som består av representanter for GU, SK og klubb v/arrangement- og sikkerhetsansvarlig og daglig leder.

Bortvisningsvedtak trer i kraft umiddelbart etter vedtak er fattet.

Den som ilegges en sanksjon varsles skriftlig om vedtaket, og gis anledning til å komme med merknader i en skriftlig klage. Klubben kan med bakgrunn i en slik klage omgjøre sanksjonen.

Alle saker skal behandles individuelt.

Bruk av advarsel skal vurderes. Dersom noen gis advarsel, skal denne gis på samme måte som annen type sanksjon.

Det kan vurderes om hele eller deler av sanksjonen skal gjøres betinget.

Den/de som ilegges sanksjon etter gjentatte overtredelser av dette reglement skal dømmes strengere enn de som ilegges sanksjon for førstegangs overtredelse.

Dersom klubben og den som har begått en regelstridig handling blir enige om det, kan andre typer tiltak/reaksjon/sanksjon benyttes enn det som fremgår direkte av reglementet.

Klubben kan velge å ikke benytte seg av de utmålte sanksjonene, dersom dette synes hensiktsmessig/tilstrekkelig – for eksempel at handlingen innebærer en reaksjon fra samarbeidspartnere eller myndighetene.

Klubben kan oppheve, forkorte eller endre sanksjoner dersom dette er hensiktsmessig.

Klubben kan informere andre aktuelle aktører og instanser om sanksjoner som medfører utestengelse, slik at utestengelse faktisk kan effektueres. Klubben kan anmelde potensielt straffbare handlinger til politiet der dette anses påkrevd.

Annonse fra Eliteserien: