Status på bruken av VAR i Eliteserien

VAR har siden innføringen i Eliteserien ved seriestart 2023 vært gjenstand både for diskusjon og frustrasjon blant tilskuere og klubber. Dette toppet seg etter at man i 15. serierunde måtte vente hele syv minutter på en avgjørelse i oppgjøret mellom ODD og Vålerenga. Etter at Norsk Toppfotball fremmet saken på vegne av klubbene, har NFF bestemt seg for å iverksette en rekke tiltak for å bedre opplevelsen for alle involverte.

Annonse:

Norsk Toppfotball har sammen med klubbene vært tydelige på at man ønsker endringer knyttet til bruken av VAR fremover. I et møte mellom et styreutvalg fra Norsk Toppfotball (NTF) og Norges Fotballforbund (NFF) kom toppklubbene kom syv konkrete ønsker:

 1. En felles målsetting om maksimalt to minutters behandlingstid
 2. Generelt redusere bruken av VAR og spesielt antall ganger hoveddommer må ut å se på skjerm
 3. Øke antall kamera til minimum seks på alle kamper
 4. Generelt be assistentdommerne om å ha «lettere» flagg
 5. Etter endt sesong skal det gjennomføres både en intern og ekstern evaluering. Spesielt skal vår håndtering vurderes opp imot situasjonen i andre nasjoner
 6. På lengre sikt vurdere teknologien spesielt rettet mot offside og mållinje
 7. Gjennomføre en felles informasjonsrunde der det etableres dialog mellom NFF og den enkelte klubb

NFF har tatt innspillene til etterretning, og kommuniserer nå sine tiltak med utgangspunkt i de syv punktene:

 1. Tiltak for å redusere tidsbruk er innført – eksempelvis for offside. Målet er maksimalt 2 minutter i behandlingstid. På veien mot 2 minutters-målet er delmålet i første omgang å redusere tidsbruken til maksimalt 3 minutter.
 2. NFF har en ambisjon om å redusere bruken av VAR. Hovedfokus er på å gjøre dommerlaget enda mer samkjørt og effektivt – slik at bruken av VAR naturlig reduseres.
 3. 160 (av 240) kamper produseres med fem kamera. I de øvrige 60 kampene har vi 8-13 kameraer. Det arbeides nå med å øke antall kamera fra fem til seks i Eliteserien og testing av dette skjer nå.
 4. NFF vil jobbe aktivt for at assistentdommerne skal bli flinkere til å flagge tidligere på åpenbar offside, slik at kun marginale offside håndteres med «tunge flagg». Det viktigste tiltaket er fokus og trening på dette i kamper. Vi har hatt situasjoner så langt i år der det umiddelbart så ut som offside, men hvor det viste seg ikke å stemme slik at det korrekt ble godkjent mål. Vi ønsker også i det videre å bruke VAR til å sikre at slike avgjørelser blir korrekte – men uten at det går på bekostning av kampopplevelsen.
 5. Det skal gjennomføres en ekstern uavhengig evaluering av vår første sesong, der vi også sammenlignes med andre ligaer.
 6. NFF vil i nær fremtid ha tett dialog med FIFA om mulig bruk av mållinjeteknologi og automatisk offsidesystem. Vi ser også på mulighetene for en enklere teknologi som kan innlemmes i dagens VAR-oppsett. Det vil si løsninger som kan gjøre det enklere å avgjøre om ballen var inne eller ikke.
 7. NFF skal gjennomføre en informasjonsrunde der det etableres dialog mellom NFF og den enkelte klubb.

Til TV2 sier NFFs Generalsekretær Karl Petter Løken, følgende:

– I tillegg til punktene over, arbeides det med å bedre stadionopplevelsen med hensyn til bruken av storskjerm og informasjon til publikum. NFF har også ambisjon om å forbedre informasjonen om VAR til allmennheten ved å legge ut oppdaterte nøkkeltall for VAR på fotball.no ukentlig, sier Løken og legger til at NFF vil vi styrke teamet rundt dommersjef Terje Hauge.

Du kan lese hele saken på TV2.no her

Annonse fra Eliteserien: