Opprettholder vedtak om Qatar-VM

Styret i Strømsgodset Toppfotball opprettholder sitt vedtak og vil stemme for norsk boikott av VM i Qatar på det ekstraordinære fotballtinget 20. juni.

Annonse:

I slutten av februar tok Tromsø IL, som første klubb i Norge, et modig initiativ om boikott av verdensmesterskapet i 2022. I flere år er det blitt avdekket brudd på menneskerettighetene i Qatar og landet burde aldri blitt tildelt mesterskapet av FIFA. Fremmedarbeidere som jobber med å bygge arenaene til VM, opplever uverdige og uakseptable arbeidsforhold.

I februar vedtok styret i Strømsgodset Toppfotball å støtte initiativet fra Tromsø IL. I pressemeldingen vi gikk ut med den gangen oppfordret vi NFF til å vise større handlekraft i denne saken.

Står ved beslutningen

Det har NFF gjort ved å nedsette et uavhengig utvalg som har utarbeidet en omfattende rapport, hvor det presenteres 26 konkrete krav som skal bidra til å skape nødvendige endringer i Qatar. Flertallet i utvalget sier nei til boikott av VM.

Nå skal saken avgjøres på et ekstraordinært fotballting 20.juni. Her vil Strømsgodset Toppfotball stemme for norsk boikott av mesterskapet i Qatar.

- Strømsgodset Toppfotball står ved sin beslutning. Styret har gjennomgått den grundige rapporten til Qatar-utvalget, men vi er ikke blitt overbevist om at tiltakene vil kunne rette opp mye på så kort tid frem mot VM. Vi ser positivt på at det nå settes sterkt press og høyt fokus på en rekke tiltak, og vi håper det vil kunne påvirke det som skjer i fremtiden. Men vi mener det nå er viktig å vise at det var feil av FIFA å velge Qatar og det er feil å gjennomføre dette mesterskapet i Qatar, sier fungerende styreleder Elisabeth Lohk.

Fungerende styreleder Elisabeth Lohk
Fungerende styreleder Elisabeth Lohk

En vanskelig sak

Dette er åpenbart en vanskelig sak med mange argumenter på begge sider og med potensielt store konsekvenser. Ingen har fasit på hvilke virkemidler som fungerer best, men det går ikke lenger an å lukke øynene for brudd på menneskerettigheter, sportsvasking og korrupsjon innen fotball. Det strider mot hele spillets idé. Det strider mot våre verdier og prinsipper. Det er på tide å ta et oppgjør.

- Det er klart dette er vanskelig, spesielt med tanke på konsekvensene det vil få, men for Strømsgodset er det likevel menneskerettigheter som må prioriteres først i denne saken. Klubbens verdier er modig, ekte og samlende. Da må vi stå opp for det vi tror på. Vi ønsker selvsagt å oppleve et norsk landslag i VM igjen, det er lite som er mer engasjerende og samlende for nasjonen, men da må vi vite at menneskerettighetene er ivaretatt i det landet som arrangerer mesterskapet. Det vil vi ikke kunne vite her, sier Lohk.

- Klubben har nylig lansert en ny bærekraftstrategi som tar utgangspunkt i FN sine bærekraftmål. Hvis vi skal mene noe med dette, så er nå et riktig tidspunkt å markere menneskerettigheter i fotballen og idretten. Nå må dette forankres hos barn og unge, slik at de, som er neste generasjon ledere, har med seg riktige holdninger i fremtiden. Vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre noe, sier styrelederen.

Strømsgodset Toppfotball har i forlengelsen av styrevedtaket besluttet å iverksette følgende tiltak:

  1. Fotball VM Qatar: Vi har tatt et klart og tydelig valg og støtter Qatar-boikott og vil stemme for boikott på det ekstraordinære tinget 20. juni.
  2. Strømsgodset skal ikke legge treningsleir eller spille treningskamper i land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene.
  3. Strømsgodset skal ikke inngå sponsoravtaler med stater eller selskaper der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene. Strømsgodset tar initiativ for å synliggjøre denne holdningen overfor alle i klubben.
  4. Strømsgodset skal fortsette arbeidet med bærekraft som nå også er lagt inn i den overordnede strategien for klubben med hovedfokus på følgende av FN’s bærekrekraft mål: 3) God helse og livskvalitet. 10) Mindre ulikhet. 11) Bærekraftige byer og lokalsamfunn. 12) Ansvarlig forbruk og produksjon. 17) Samarbeid for å nå målene.
Annonse fra Eliteserien: