Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

Svensson Nøkleby er regionens største forretningsjuridiske advokatfirma. Våre advokater er tilgjengelige når ledere og næringslivet trenger en støttespiller som kan se på virksomheten med nye og objektive øyne. Ofte er de gode løsningene nærmere enn du tror.

Om Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

Gode råd – når du trenger det
Svensson Nøklebys advokater er rådgivere og gode samtalepartnere for private og offentlige virksomheter og for privatpersoner. Vi skal være førstevalget og den du kan stole på, enten du har spørsmål om strategiske valg, daglig drift eller ekstraordinære situasjoner.

Rådgiverteam
Alle advokater er ulike, med sine særegne kunnskaper, erfaringer og personlige egenskaper. På samme måte byr alle saker på ulike utfordringer og problemstillinger. Derfor jobber våre advokater alltid i team, slik at vi kan tilby deg og din bedrift akkurat den kombinasjonen av faglig ekspertise og erfaring som dere trenger, til hver enkelt sak.

Mer enn juss
En sak har alltid flere sider. For de aller fleste er det utfordrende å se den fra et annet ståsted enn sitt eget. Våre advokater er sparringpartnere for ledere og næringslivet og kan hjelpe deg og din bedrift med å se en sak fra nye synsvinkler, slik at dere oppdager nye løsninger og nye muligheter.

FAKTA