Revisorgruppen

Om Revisorgruppen

Aktiv revisjon og rådgivning med lokal tilstedeværelse. Gjennom vårt datterselskap RG Regnskap AS tilbyr vi også regnskapstjenester. Revisorgruppen er et nettverk av selvstendige revisjonsfirmaer. Ved å være forankret i mange byer og tettsteder, kjenner vi lokale utfordringer, samtidig som vi alltid er lett tilgjengelige for deg.

FAKTA