POB Entreprenør AS

POB er et entreprenørfirma med oppdrag over hele Øst-Norge.

Om POB Entreprenør AS

POB er et norsk entreprenørselskap med base på sentrale Lierstranda utenfor Drammen. Selskapet ble grunnlagt i 1992, har en omsetning på ca. 750 millioner og teller over 150 ansatte. Som totalentreprenør har vi fokus på næringsbygg i alle kategorier både på nybygg og rehab. Vi har også en egen betongavdeling med hovedfokus på betongentrepriser for samferdselssektoren. Bak selskapet står et aktivt og solid norsk eiermiljø, med tung industriell og finansiell kompetanse.

Kompetanse – et nøkkelord
Kompetanse er en nøkkel til kvalitet. For oss handler kompetanse kort og godt om «å være i stand til». De viktigste byggesteinene i kompetanse er kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. I POB har vi en aktiv tilnærming til begrepet kompetanseheving, medarbeiderutvikling gjennom kurs og ulike opplæringstilbud er høyt prioritert.

Stolt arbeidskultur
Arbeidsmiljøet i POB kjennetegnes av høy innsats og gjennomføringsevne. I bunn ligger ekte arbeidsglede og fagstolthet, det skal være morsomt og givende å gå på jobb. Vi ønsker å sette høye standarder som gagner våre kunder, miljøet rundt oss og vår egen tilnærming til hva vi gjør. Vår visjon er å skape verdier – for oppdragsgivere, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

FAKTA