Næringsforeningen i Drammensregionen

Sammen for vekst! Næringsforeningen i Drammensregionen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som samler Drammensregionens næringsliv.

Om Næringsforeningen i Drammensregionen

Næringsforeningen har to hovedoppgaver:
Å være talerør for Drammensregionens næringsliv og jobbe for at rammebetingelsene for disse er best mulig.
Å skape arenaer hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle sine nettverk, samt få faglig og sosialt påfyll.

Medlemskap koster fra kr. 1.400,- årlig. Ønsker du å bli medlem ta kontakt med oss på telefon/mail eller se vår nettside i faktaboksen under.

Foreningens visjon er: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter, hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.»

FAKTA