Lier Grafiske

Lier Grafiske as er et moderne trykkeri beliggende på Romika Næringspark i Lier, med 3 ansatte fordelt på førtrykksavdeling, trykk- og ferdiggjøring.

FAKTA