KPMG AS

KPMG i Drammen er et tverrfaglig kompetansehus som tilbyr tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus.

Om KPMG AS

I KPMG Norge er vi om lag 1650 dyktige og engasjerte medarbeidere fordelt på 23 kontorer rundt om i hele Norge. Som et tverrfaglig kompetanse hus tilbyr vi tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus. Vi har erfarne fag eksperter innen en rekke områder og sammen med vår bransjekunnskap og lokale ekspertise, hjelper vi våre kunder med å skape verdi.

KPMG Drammen har mer enn 40 engasjerte revisorer og advokater som vil bidra til å gjøre deg og din bedrift bedre rustet for framtiden. Våre fag eksperter kombinerer lokal kunnskap og erfaring med global innsikt og ekspertise fra vårt verdensomspennende nettverk. Vi hjelper våre kunder med å finne de beste løsningene på små og store utfordringer, og å ta gode og lønnsomme beslutninger:
• Våre revisorer skaper trygghet og tillit for eiere, banker, myndigheter og andre brukere av regnskapet ved å utføre effektive og grundige revisjoner med merverdi. Med dyp fagkompetanse og avanserte dataverktøy gir vi merverdi for kunden i form av konstruktive tilbakemeldinger og utstrakte analyser.
• Våre advokater hjelper både store og små kunder med å planlegge og legge til rette for at bedriften kan ta lønnsomme beslutninger knyttet til skatt, avgift og forretningsjus. Vi bistår med korrekt håndtering av komplekse lovreguleringer og forståelse for endrede krav og muligheter som er avgjørende for bedriftens konkurransekraft, både nasjonalt og internasjonalt.

Våre fageksperter tilbyr også kurs innen en rekke forskjellige temaer og fagområder, og vi kommer gjerne for å holde kurs hos deres bedrift.

FAKTA