Funder Renovasjon AS

Om Funder Renovasjon AS

Funder Renovasjon er en privat aktør i markedet for avfallshåndtering. Vi har tilholdsted i Drammen, og fortar kjøringer på det sentrale østlandsområdet, med hovedvekt av kunder i Buskerud og Vestfold.

Våre kunder finnes både i det private markedet og gjennom næringslivet, og vi bistår nye og gamle kunder med små og store oppdrag. Vi setter deg som kunde i forsetet, og yter den servicen du fortjener.

Vi henter avfall hos våre kunder i næringslivet og i det private markedet, og bringer avfallet til et moderne og effektivt gjenvinningsanlegg. Gjenvinningsanlegget gjør avfallet til en ressurs, og sparer miljøet – samtidig som det gir deg som kunde lavere kostnader.

FAKTA

  • Partnernivå: Bronseklubben

  • Besøkadresse: Fjellsveien 123B, 3035 Drammen

  • Postadresse: Fjellsveien 123B, 3035 Drammen