Fremje AS

Om Fremje AS

Fremje er et rådgivende ingeniørfirma med spesialisering og kompetanse innen VVS, klimateknikk og slokkeanlegg. Vi kan bistå med alt fra tidlig fase, gjennom detaljprosjekt, samt oppfølging i byggetid, bistand ved igangsetting og drift av anlegg.

FAKTA

  • Partner siden: 2023

  • Partnernivå: Bronseklubben

  • Bransje: VVS og Slokkeanlegg

  • Besøkadresse: Strømsø Torg 4, 3044 Drammen

  • Webadresse: https://fremje.no