Et blått hjerte for barn som vokser opp i fattigdom

Sammen med Redd Barna, Kirkens Bymisjon, Drammen Kommune og BDO ønsker vi å bidra til å skape en bedre hverdag for barn og unge i Drammen som vokser opp i fattigdom.

Annonse:

Bildetekst: Kåre Rødssæteren, BDO (t.v.), Signe Rismyhr Engelund, SIF, Øydis Jahren, Kirkens Bymisjon og Rina Yamamoto, Redd Barna (t.h.)

Drammen topper statistikken i Norge på andelen barn som vokser opp i fattige familier. Nesten hvert femte barn i Drammen tilhører lavinntektsgruppen. Dette er en dyster statistikk som vi i Strømsgodset ønsker å rette fokus på.

Mindre ulikhet

Vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre noe. Og for å etterleve vårt bærekraftmål nummer 10 - like muligheter, så ønsker vi å være med å bidra til at flere barn og unge som vokser opp i Drammen får en litt bedre hverdag, til tross for økonomiske begrensninger. Men dette kan vi ikke gjøre alene, og vi har derfor startet et samarbeid med noen av aktørene i regionen som er gode på arbeid rettet mot barn som vokser opp i fattigdom.

Sammen med Kirkens Bymisjon Drammen, Redd Barna Drammen, BDO og har vi startet samarbeidet som vi har kalt "Blått hjerte". I tillegg har vi med oss kompetanseteam for levekår i Drammen Kommune som rådgivere og formidlere av de ulike tjenestene ut til målgruppen. 

Blått hjerte har følgende hovedmål:

  • Sette større søkelys på problemstillingen rundt barn som vokser opp i fattigdom – bruke vår posisjon til å påvirke, informere og fjerne skam.
  • Gi flere barn tilbud om aktivitet og opplevelser – gjennom å samle inn penger til mer aktivitet.

Innsamling

Med Vipps-nummer 665176 vil vi samle inn penger til Blått Hjerte. Alle penger som kommer inn fordeles videre ut til aktiviteter for barn og unge hos Redd Barna, Kirkens Bymisjon og Strømsgodset. Se hvilke aktivitter som i første omgang skal gjennomføres lenger ned i saken.

I tillegg til innsamling av penger øsker vi også å rette fokus mot innsamling av sports- og treningsutstyr til barn og unge. Vi vet at mange barn og unge holdes utenfor aktivitet på grunn av mangel på utstyr. Vi ønsker å mobilisere innbyggerne i Drammen til å samle inn idretts og treningsutstyr de ikke lenger bruker, slik at flere kan få nytte av det. Denne insamlingen gjør vi sammen med Kirkens Bymisjon og deres avdeling "Skattekammeret".

En bedre sommer i Drammen

Vårt første felles prosjekt handler om å gi flere barn gode sommerferieaktviteter sommeren 2021. Vi ønsker at flest mulig barn skal ha gode ferieopplevelser, uavhengig av økonomiske kår. 

Gjennom innsamling på vipps nummer 665176 vil vi samle inn penger som fordeles lik mellom følgende tiltak

  • Feriekoloni på Camp Killingen.
  • Sommeravslutning for velkomstklassene + Gårdsbesøk for velkomstklassene i Drammen.
  • Kampopplevelse + drømmedag på Marienlyst Stadion.

Jo mer vi klarer å mobilisere, jo flere barn kan vi ta med på de overnevnte aktivitetene. Levekårsavdelingen i Drammen kommune vil også være behjelpelige med formidling av aktiviteter ut til de aktuelle familiene og barna. 

Målet er at flere barn skal gå ut av sommerferien med gode og minneverdige aktivteter som de kan fortelle skolekamerater om når skoleåret starter opp igjen. 

Hvordan kan dine barn delta på disse aktivitetene?

Ta kontakt med Kirkens Bymisjon, Redd Barna Drammen eller kompetanseteam Levekår i Drammen kommune

Kirkens Bymisjon: post@skbd.no32 27 72 10

Redd Barna Drammen: reddbarna.drammen@gmail.com

Kompetanseteam levekår: levekar@drammen.kommune.no,  32 04 55 10

 

Annonse fra Eliteserien: