Agilium Worldwide Norway

AWN Executive Search er et partnerskap som spesialiserer seg på rekruttering av ledere og nøkkelpersoner samt medlemmer av bedriftsstyrer.

Om Agilium Worldwide Norway

Hovedtjenestene våre består av:

Rekruttering av ledere og nøkkelpersoner: Rekrutteringsoppdrag for virksomheter som skal ansette ny administrerende direktør, øvrige toppledelse, mellomledere samt nøkkelpersoner med spisskompetanse.

Internasjonal rekruttering: Som del av et nettverk i 30 land bistår AWN norske virksomheter i forbindelse med rekruttering globalt.

Sluttvurderinger: Virksomheter som gjennomfører rekrutteringsprosessene selv, tilbys en grundig vurdering av preferert kandidat.

Styrerekruttering: Rekruttering av styremedlemmer i bedrifter, tilpasset eiere/valgkomiteers behov.

Agilium Worldwide Norway baserer sin virksomhet på en grundig og gjennomarbeidet rekrutteringsprosess. Partnerne fungerer som rådgivere både for oppdragsgiverne og de aktuelle kandidatene.

FAKTA